Workshops

Nu bij STER Opleidingen

-Eendaagse training COMET voor negatief zelfbeeld ontwikkeld door Kees Korrelboom, vrijdag 21 oktober

-Eendaagse training ‘Wie niet waagt’: EMDR bij persoonlijkheidsstoornissen, dinsdag 25 oktober

________________________________________________________________________________________________

 

Eendaagse training COMET voor negatief zelfbeeld ontwikkeld door Kees Korrelboom

Vrijdag 21 oktober 2016, gegeven door Steven Meijer

Negatief zelfbeeld

Lage zelfwaardering of negatief zelfbeeld is geen aparte stoornis in de Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders. Wel wordt bij diverse DSM stoornissen een beschadigd zelfbeeld als symptoom beschreven. Lage zelfwaardering blijkt een risicofactor te zijn voor het ontstaan van en terugval na behandeling van de primaire stoornis, automutilatie en suïcidaliteit (Korrelboom, 2011). Daarnaast kan een negatief zelfbeeld het herstel van een primaire stoornis belemmeren. Behandeling van de primaire stoornis leidt niet zonder meer tot een (afdoende) verbetering van het zelfbeeld. Een negatief zelfbeeld vormt voor veel mensen de reden om hulp te zoeken.

COMET

COMET is een cognitief gedragstherapeutische interventie die doorgaans wordt uitgevoerd als aanvulling op de primaire therapie. Deze kortdurende groepsgewijze interventie bestaande uit 8 sessies, waarin gericht wordt op het bewerkstelligen van een reëler en meer uitgebalanceerd zelfbeeld. Dit wordt gerealiseerd door het competitiever maken van positieve eigenschappen.

COMET kan zowel in individuele behandeling als in groepsverband worden verzorgd. In het laatste geval kan COMET worden beschouwd als een individuele behandeling in een groep, waardoor het een kosten efficiënte behandelvorm is.

Onderzoek naar behandeling met COMET blijkt niet alleen te leiden tot een verbetering van het zelfbeeld, maar ook tot een afname van depressie, depressieve ruminatie en verbetering van autonomie.

 

Programma training

9.30 uur:           Opening en welkom

9.35 uur:         Over zelfbeeld

9.45 uur:         Over interventies bij negatief zelfbeeld

9.55 uur:         Over COMET

10.15 uur:         Over COMET bij negatief zelfbeeld

10.30 uur:         Eerste oefenronde indicatie; rationale, vaststellen negatief zelfbeeld; vaststellen

incompatibele positieve aspecten zelfbeeld (deel 1)

11.00 uur:         pauze

11.15 uur:         Eerste oefenronde: indicatie; rationale, vaststellen negatief zelfbeeld; vaststellen

incompatibele positieve aspecten  zelfbeeld (deel 2)

11.45 uur:         Tweede oefenronde: verhaaltjes schrijven + nabespreken

12.30 uur:         Lunch

13.15 uur:         Derde oefenronde: imaginatie + zelfspraak m.b.t. incompatibele positieve aspecten

zelfbeeld

14.15                Vierde oefenronde: imaginatie + zelfspraak + motoriek en muziek m.b.t. incompatibele

positieve aspecten zelfbeeld (deel 1)

15.00 uur:         Pauze

15.15 uur:         Vierde oefenronde: imaginatie + zelfspraak + motoriek en muziek m.b.t. incompatibele

positieve aspecten zelfbeeld (deel 2)

16.00 uur:         Vijfde oefenronde: contraconditionering 1 en 2

17.00 uur:         Afsluiting

 

Kosten:            250 Euro inclusief lunch

Tijd:                 van 930 tot 1700

Plaats:             STER opleidingen, Keulenstraat 12 te Deventer

Accreditatie:  wordt aangevraagd, is eerder verleend

Aanmelden:     info@ster-opleidingen.nl

 

___________________________________________________________________________________________________

‘Wie niet waagt…?’

 

EMDR BIJ PERSOONLIJKHEIDSSTOORNISSEN IN HET ALGEMEEN EN BORDERLINE PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS IN HET BIJZONDER

 

Door Steven Meijer en Erik ten Broeke

 

 

EMDR is een behandelmethode voor de behandeling van posstraumatische stressstoornis. Hiervoor is inmiddels voldoende evidentie gevonden. Mensen met andere (traumagerelateerde) stoornissen vinden inmiddels ook baat bij EMDR. Te denken valt aan depressies, fobieen, burn-out, onbegrepen pijn en eetstoornissen.

 

Ook zijn er steeds meer toepassingen van EMDR bij de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen. Met name die persoonlijkheidsstoornissen – bijvoorbeeld de borderline persoonlijkheidsstoornis- waarbij trauma vaak een belangrijke rol in de ontwikkeling van de stoornis heeft gespeeld, kan EMDR een belangrijke aanvulling zijn op de (standaard) behandeling. Ook bij andere persoonlijkheidsstoornissen is de toepassing van EMDR vaak te overwegen.

 

Ook therapeuten die veel ervaring hebben met de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen en een EMDR basis- en vervolgopleiding hebben afgerond zullen niet moeiteloos EMDR kunnen en zeker niet ‘wagen’ toe te passen bij deze doelgroep. Wanneer zij dit wel doen, zullen zij vaak stuiten op problemen.

 

Deze cursusdag helpt therapeuten om op een adequate en gerichte wijze EMDR een onderdeel te laten zijn van de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen. Er zal aandacht besteed worden aan indicatiestelling, het voorbereiden van de patiënt op EMDR, het standaardprotocol (b.v. targetselectie), ‘rechtsom’ bij persoonlijkheidsstoornissen, RDI, cognitive interweaves en het opvangen van procesverstorend gedrag (loopings, dissociatie e.d.). De nadruk zal liggen op de behandeling van patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis, maar ook andere persoonlijkheidsstoornissen zullen – zij het zijdelings – aan bod komen.

 

In het eerste deel van de  ochtend zullen met name verschillende varianten van casusconcepualisatie (met name rechtsom) die een kader scheppen voor het gebruik van EMDR bij deze uitdagende patiënten de revue passeren. Het tweede deel van de ochtend en de middag wordt toegespitst op de behandeling met EMDR van complexe persoonlijkheidsproblematiek. De (be)handelwijze zal steeds toegelicht worden met casusvoorbeelden en worden geïllustreerd met video materiaal. Ingegaan zal worden op hoe de balans gezocht en gevonden kan worden tussen de voorbereidende stabilisatie en de daadwerkelijk uitvoer van de behandeling.

 

Locatie: STER Opleidingen, Keulenstraat 12 te Deventer

Kosten: 275 euro (incl. lunch)

Datum: 25 oktober 2016

Accreditatie: accreditatie is (eerder) verleend door de VEN (S-2012-26, 6 punten), FGZP 6 punten, maar moet nog opnieuw worden aangevraagd

Trainers: Steven Meijer & Erik ten Broeke, EMDR-E trainers

Aanmelden en informatie: info@ster-opleidingen.nl