Opleiding EMDR

E M D R   B A S I S C U R S U S (4 ½ dag): nog geen nieuwe data gepland

 

De EMDR-basisopleiding omvat vier en een halve dag en wordt gegeven door Steven Meijer (een door de Vereniging EMDR Nederland erkende trainer). De opleiding is bedoeld voor GZ-psychologen, psychiaters en psychotherapeuten met ervaring in het behandelen van trauma bij volwassenen.

In de opzet van deze training is gekozen voor kleine groepen. Het totaal aantal deelnemers zal niet meer bedragen dan 24. De oefengroepen zullen niet groter zijn dan 12 cursisten. Dat maakt deze opleiding aangenaam voor cursisten die liever niet in een grote groep onderwijs ontvangen.

De EMDR basisopleiding is opgebouwd uit theoretische presentaties, videodemonstraties en live-demonstraties. Direct wordt het geleerde eigen gemaakt in groeps-oefeningen en oefeningen in tweetallen, zodat het gehele protocol stap voor stap eigen wordt gemaakt. Na het basisgedeelte zijn de deelnemers in staat het geleerde materiaal in de praktijk toe te passen en kunnen met patienten de behandeling gaan uitvoeren. In de navolgende video-terugkomdagen zullen de cursisten hun eigen materiaal tonen en krijgen daarop gerichte feedback om de interventie verder te vervolmaken.

Na afloop van de opleiding ontvangt u een certificaat als bewijs dat u de basisopleiding heeft gevolgd, maar alleen indien u inderdaad de gehele opleiding aanwezig was. De behandelde stof wordt geëxamineerd middels een examen met open vragen op de vierde cursusdag. U dient voor aanvang van de cursus het boek Handboek EMDR, een geprotocolleerde behandelmethode voor de gevolgen van psychotrauma’. [Auteurs: De Jongh, A. & Ten Broeke, E. (2012). Uitgever: Swets & Zeitlinger: Lisse] in uw bezit en bestudeerd te hebben.

Vereisten voor deelname basisopleiding

Voor de basisopleiding geldt als toelatingseis: BIG registratie als GZ psycholoog (of in opleiding daartoe), psychotherapeut, of psychiater. Voldoet u (nog) niet aan de (voor)opleidingseisen, download dan hier de folder van de Vereniging EMDR Nederland:  “Informatie over opleiding en
lidmaatschap”.

Data

De EMDR-basisopleiding omvat vier en een halve dag en vindt plaats op de volgende data: 4 juli, 5 juli, 23 augustus en 19 september 2013

De eerste twee dagen van de opleiding vinden aaneengesloten plaats. De eerste dag wordt u verwacht vanaf 09.00 uur voor registratie & koffie. Op de eerste opleidingsdag zijn de tijden van 9.30 uur-20.00 uur. Tijden van de andere dagen: 9.30 – 17.30 uur.

Lokatie

Ster-Opleidingen te Deventer

Aanmelden

Mail naar infoATsteven-meijer.nl

Kosten

De kosten van de basisopleiding EMDR bedragen € 1230,- inclusief lunches, thee/koffie en diner.
Na aanmelding ontvangt u een bevestigingsmail met nadere gegevens en instructies, onder andere over de wijze van betaling en de annuleringsvoorwaarden

 

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd voor bij de volgende verenigingen en organisaties:
• Vereniging EMDR Nederland
• NIP (i.h.k.v. herkwalificatie eerstelijnspsychologen)
• Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt)
• Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVP)