Opleiding Cognitieve Gedragstherapie

BASISCURSUS GEÏNTEGREERDE COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE (oktober 2015 – april 2016)

IN HET KADER VAN DE OPLEIDING TOT

GEDRAGSTHERAPEUT (VGCt)

Deze cursus is volgeboekt!

HOOFDDOCENTEN: Erik ten Broeke en Steven Meijer (docent)

 (voorlopige) data:  donderdagen: 29 oktober, 17 december, 14 21 28 januari, 4 11 18 februari, 3 10 17 24 31 maart, 7 & 14 april


Filosofie en doelstelling van de cursus

Uit onderzoek is onmiskenbaar naar voren gekomen dat in veel gevallen een protocollaire behandeling uit een oogpunt van efficiëntie en effectiviteit de voorkeur verdient boven een maatbehandeling. Tegelijkertijd is duidelijk dat (lang) niet alle patiënten (voldoende) opknappen van een protocollaire behandeling, dat er soms complicaties optreden in de behandeling en dat er (nog) niet voor alle stoornissen een wetenschappelijk gefundeerde protocollaire behandeling voorhanden is. Kennis en kunde op het gebied van probleemtaxatie en het ontwerpen van een geïndividualiseerd behandelplan blijft (voorlopig) dan ook noodzakelijk in de (cognitief-gedragstherapeutische) praktijk.

 

De basiscursus heeft dan ook als uitgangspunt dat protocollaire behandeling en maatbehandelingen elkaar niet uitsluiten maar vaak kunnen en soms moeten aanvullen. De rode draad in en de doelstelling van de cursus is dan ook dat de cursisten 1) de vaardigheden leren die nodig zijn om een geïndividualiseerde casusconceptualisatie op te stellen en van daaruit een behandelplan op te stemmen, 2) een protocollaire behandeling adequaat uit te voeren en 3) in voorkomende gevallen het behandelplan zodanig kunnen aanpassen en een (deel)behandeling op maat kunnen ontwerpen en uitvoeren dat de kans op therapeutisch succes wordt geoptimaliseerd. De nadruk in de cursus ligt dan ook meer op training van conceptuele èn procedurele vaardigheden dan op discussie en/of min of meer passieve kennisoverdracht. In het laatste deel van de cursus wordt stilgestaan bij de behandeling van een aantal veel voorkomende stoornissen.

Centraal staat daarbij het model zoals weergegeven in het handboek geïntegreerde cognitieve gedragstherapie (Korrelboom & Ten Broeke, 2014))

 

Omvang cursus:      De cursus omvat 15 bijeenkomsten van 6 uur en 45 minuten exclusief pauze

Urenverdeling:       100 contacturen en 350 werkuren

Werkvormen:          plenaire lezingen; intervisie-oefeningen; casuspresentaties; (video-)demonstraties; rollenspellen

Tijden:                     09:30 uur tot 16:45 uur (inclusief 30 minuten pauze)

Plaats:                     Ster Opleidingen, Keulenstraat 17, Deventer

Hoofddocenten:  Drs. Erik ten Broeke, klinisch psycholoog, gedragstherapeut/supervisor/leertherapeut/opleider (VGCT), Drs. Steven Meijer klinisch psycholoog,gedragstherapeut/supervisor/leertherapeut/opleider (VGCT). De cursus wordt gegeven door Steven Meijer

Erkenning:               VGCt erkende basiscursus (ID 140613)

Kosten:                    3450 euro

mail naar info@steven-meijer.nl of meld je aan via het aanmeldingsformulier van deze website