Ga naar de inhoud

Workshops COMET training

COMET Training Negatief Zelfbeeld

Training COMET voor negatief zelfbeeld

Negatief zelfbeeld

Het hebben van een lage zelfwaardering of negatief zelfbeeld is geen aparte stoornis die in de Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders wordt geclassificeerd. Toch wordt bij verschillende psychische aandoeningen een beschadigd zelfbeeld gezien als een symptoom. Onderzoek heeft aangetoond dat een lage zelfwaardering een risicofactor is voor het ontwikkelen van automutilatie, suïcidaliteit en terugval na behandeling van de primaire stoornis. Daarnaast kan het herstel van de primaire stoornis belemmerd worden door een negatief zelfbeeld. Hoewel behandeling van de primaire stoornis kan bijdragen aan het verbeteren van het zelfbeeld, is dit niet voldoende om deze te verbeteren. Veel mensen zoeken hulp vanwege een laag zelfbeeld.

COMET Opleiding

COMET traning is een kortdurende cognitief gedragstherapeutische interventie die gericht is op het versterken van het zelfbeeld. De interventie bestaat uit acht sessies waarbij deelnemers worden aangemoedigd om de positieve aspecten van hun persoonlijkheid te versterken. De behandeling via de COMET methode kan zowel individueel als in groepsverband worden toegepast. Onderzoek naar de effecten van COMET heeft aangetoond dat het zelfbeeld verbetert, evenals de symptomen van depressie en autonomie. Daarnaast is COMET een kosteneffectieve manier van behandelen.

Wat is een negatief zelfbeeld?

Een negatief zelfbeeld is een gevoel van onwetendheid over jezelf, waardoor je de neiging hebt om kritisch te zijn over je eigen kwaliteiten, competenties en zelfbeeld. Het gaat vaak verder dan een gebrek aan zelfvertrouwen, waardoor je je verloren, onzeker en onbekwaam voelt. Je hebt een negatief zelfbeeld wanneer je je waardeloos voelt, je onzekerheid vergroot en je jezelf bekritiseert en afwijst. Het kan ook leiden tot negatieve gedachten over jezelf, zoals je alleen maar focussen op beperkingen en het gevoel hebben dat je niet goed genoeg bent.

Hoe komt een negatief zelfbeeld tot stand?

Een negatief zelfbeeld kan worden beïnvloed door verschillende factoren, zoals omgevingsfactoren, ervaringen uit het verleden of negatieve gedachten en gevoelens die je hebt over jezelf. Mensen met een negatief zelfbeeld hebben de neiging om zichzelf te vergelijken met anderen, waardoor ze zich minderwaardig voelen. Ook hebben ze vaak een negatief beeld van hun eigen waarde, wat kan leiden tot een gebrek aan motivatie en zelfvertrouwen.

Wat zijn de gevolgen van een negatief zelfbeeld?

Een negatief zelfbeeld kan verschillende fysieke en psychologische gevolgen hebben. Fysieke gevolgen zijn onder meer hoge bloeddruk, een verminderde immuunfunctie en meer kans op stress-gerelateerde ziekten. Psychologische gevolgen zijn onder meer depressie, angst, een gebrek aan zelfvertrouwen, verminderde motivatie en sociale angst.

Je negatieve zelfbeeld verbeteren met een COMET training cursus

Het verbeteren van een negatief zelfbeeld vereist tijd en hard werken, maar het is mogelijk, zeker als je een COMET training cursus volgt. Een van de eerste stappen is het aanpassen van je gedachten over jezelf. In plaats van je te richten op je tekortkomingen, richt je je op je kwaliteiten en vermogens. Probeer ook jezelf te accepteren zoals je bent en positieve dingen die je doet te waarderen. Door positief te denken en te focussen op je sterktes, kun je je zelfbeeld verbeteren. Je kunt ook activiteiten ondernemen waar je goed in bent en je bewust zijn van je emoties. Als je meer zelfvertrouwen krijgt, zul je merken dat je zelfbeeld ook verbetert.