Leertherapie

Binnen STER wordt op gezette tijden ‘leertherapie in een groep’ georganiseerd. Het gaat om groepen van maximaal 8 deelnemers, die in tweetallen gezamenlijk een geheel gedragstherapeutisch proces doorlopen. Men heeft daarbij elkaar ‘in therapie’.

Het accent ligt daarbij uitdrukkelijk op het functioneren van de deelnemer in zijn of haar werksituatie. Er wordt gewerkt aan het optimaliseren van dat functioneren en aan het leren taxeren van de dynamiek van probleemgedrag en problematische emoties. De leertherapie wordt opgezet en uitgevoerd conform de werkwijze van het systeem van Geïntegreerde Cognitieve Gedragstherapie (Korrelboom & Ten Broeke, 2004/2013)